Docendo discimus: Nauczając, uczymy się

Da Vinci Vitruve Luc Viatour 2
Rozpoczynamy nową serię wpisów związaną z szeroko pojętą tematyką budowania Kultury Bezpieczeństwa Informacji.
Wpisy opieramy na łacińskich sentencjach, znanych bardziej lub mniej w powszechnej kulturze.
Dla każdej z sentencji poruszane są tematy luźno związane z bezpieczeństwem informacji ale jednak obecne w otaczającej nas kulturze powszechnej, naszym stylu życia, zachowaniach społecznych jak  i indywidualnych.

Główne motto przypisujące tej aktywności brzmi: 
Docendo discimus 
i przypisywane jest Senece a tłumaczone jako - nauczając, uczymy się. Nic bardziej trafnego nie znam, co odzwierciedlałoby wysiłek tworzenia czy zmieniania kultury, jaka by nie była.
Z tego powodu nauczamy bazując na naszym doświadczeniu, jednocześnie systematyzując to co już wiemy, wyciągając wnioski z analiz i eksperymentów myślowych - uczymy się. Najcenniejszą nauką jednak jest ta, którą zdobywamy w dyskusjach i komentarzach pod naszymi pracami. Głównie dlatego, że pozwala nam ona zmienić perspektywę i poznać doświadczenia innych - w inny sposób niedostępne.

Seria ma już 6 odcinków i pojawiają się one cyklicznie co kwartał na łamach biuletynu Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Całe biuletyny pobrać można tutaj http://www.pti.org.pl/O-nas/Biuletyny-PTI

Aktualnie rozwinięte sentencje to:


  1. Panta rhei… o zmienności naszych czasów i konieczności adaptacji kulturalnej,
  2. Homo sum; humani nihil a me alienum puto ... o ludzkiej naturze i mocy przykładu osobistego,
  3. Nec Hercules contra plures ... o legendach, edukacji, bohaterach, buncie i zaradności,
  4. Non omnis moriar multaque pars mei ... o lęku przed śmiercią, prywatności i smogu danych,
  5. Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum ... o czynniku ludzkim, błędach, kulturze i obcym Internecie,
  6. Quosemel est imbuta recens, servabit odorem testa diu ... o jądrze ciemności w każdym z nas, adaptacji, języku emocji i szansie na bohaterstwo 
  7. Carum est, quod rarum est ... o wartości prywatności, podstawach naszej cywilizacji, interwencji z zewnątrz gdy gubimy cel i niejasnej wizji przyszłości (w przygotowaniu do kolejnego numeru Biuletynu PTI)


Zachęcamy do komentowania tekstów, nadsyłania swoich przemyśleń jak również, a nawet przede wszystkim przemyślenia poruszanych tematów. Bezpieczeństwo każdego z nas, jest w naszych dłoniach, natomiast stwierdzenie, że nie mamy na nie wpływu jest usprawiedliwieniem lęku przed opuszczeniem własnej strefy komfortu.


Popularne posty