Zapraszamy na Technology Risk Management Forum


Technology Risk Management Forum, 7-8 września 2016, Wrocław - pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona innowacjom w zakresie zarządzania ryzykiem technologicznym


Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji Technology Risk Management Forum 2016 (http://techrisk.pl), która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 7-8 września 2016, organizowanej przez Technology Risk & Information Security Forum Wrocław wspólnie z ISSA Polska.

TRM Forum to pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona innowacjom w zakresie zarządzania ryzykiem technologicznym i cyberbezpieczeństwem oraz zagrożeniom płynącym z technologii.

Ustawiczna ewolucja wykorzystywanych w firmach nowoczesnych technologii informatycznych pociąga za sobą ciągle zmiany po stronie ryzyk istotnych dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Podczas konferencji chcemy spojrzeć szerzej na kontekst najważniejszych zagrożeń stojących przed współczesną organizacją oraz na kierunki działań zmierzające do poprawy jej bezpieczeństwa.

Oprócz merytorycznych walorów konferencji chcieliśmy zwrócić uwagę zarówno prelegentów jak i uczestników konferencji na fakt realizowania przez Wrocław obowiązków i honorów Europejskiej Stolicy Kultury. W związku z powyższym otwieramy się na możliwości włączenia się w promocję miasta, jak również imprez i atrakcji oferowanych przez miasto w czasie konferencji. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.kalendarz.wroclaw2016.pl.

Ponadto, w trakcie konferencji prezentowane będą społeczne aspekty bezpieczeństwa informacji związane z publiczną i charytatywną aktywnością forum TR&ISW jako IKB, co łączy się z akcjami towarzyszącymi Europejskiej Stolicy Kultury w wymiarze związanym z bezpiecznymi zachowaniami użytkownika w Sieci promowanymi przez nas w ramach akcji Bezpiecz. Bardziej Osobiste.

Nad jakością programu merytorycznego konferencji czuwa Rada Programowa:
- Przemysław Dyk, CISO, BZ WBK
- Przemysław Gamdzyk, Meeting Designer, Evention (Sekretarz)
- Łukasz Guździoł, Zarządz. Ryzykiem IT, IT Risk Officer, AVP Credit Suisse, czł. Zarządu ISSA Polska (Przewodniczący Rady Programowej)
- Borys Łącki, CEO, LogicalTrust
- Artur Maciag, Information Security Senior Analyst, Eagle Investment Systems LLC, BNY Mellon Poland
- Paweł Maziarz, pmlabs
- Grzegorz Długajczyk, Business Manager, Zarz. Ryzykiem Oper. w ING Bank Śląski
- Hubert Pilarski, Risk Manager, ISSA Polska 
- Michal Sobiegraj, Head of CISO CD Poland, VP Credit Suisse
- Artur Wach, CISO, City Handlowy 

Gość specjalny
Gościem specjalnym konferencji będzie Stefan Vogt, Chief Information Security Officer (CISO) w Credit Suisse, jedna z najważniejszych osób w świecie korporacyjnego bezpieczeństwa informacji. 

Format
Konferencja realizowana jako projekt dwudniowy, ale w zakresie 24 godzin – zaczynamy pierwszego dnia po południu i tak też kończymy drugiego. Pozwoli to na:
- Uzyskanie dodatkowego czasu na networking i bezpośredni kontakt z uczestnikami 
- Komfort dojazdu i powrotu uczestników z różnych miast Polski
- Realizację integracyjnej imprezy wieczornej pierwszego dnia
- Dobre przygotowanie podsumowania sesji roundtables

Dlaczego warto zostać uczestnikiem konferencji?
- Jedyne takie spotkanie w Polsce – otwierające nowe możliwości budowy społeczności ekspertów w dziedzinie o gwałtownie rosnącym znaczeniu.
- Interesujący program celnie adresujący przyszłe wyzwania i potrzeby tego środowiska.
- Dobrze dobrana, aktualna tematyka, wiele inspiracji i ciekawych przykładów.
- Nowe, efektywne formy networkingu pozwalające na skuteczniejszą integrację środowiska profesjonalistów i wzajemne poznanie uczestników konferencji.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco strony wydarzenia: http://techrisk.pl/
Uwaga! Do 24 sierpnia obowiązuje promocyjna cena! Dla członków naszej grupy koszt udziału wynosi 395 PLN netto. 
Rejestracja: Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny:http://techrisk.pl/formularz/

Popularne posty